FUJIFILM Business Innovation
Home > Support & Drivers > Drivers & Downloads

DocuCentre-V 6080 Drivers & Downloads

Not your product? Search again

Operating System

Language

Recommended

trình điều khiển in Windows 32 bit >

Version: 6.9.3.1CompatibilityFile Information

Notes

Chứng nhận WHQL
Kiểu điều khiển: PCL 6
Package Aware Print Driver
Windows Driver Type : Type3

32/64bit Windows Common Print Driver>

Version: 1.2.13.11CompatibilityFile Information

Notes

Thông báo về cách Cập nhật trình điều khiển in mới.

Bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 năm 2020, Microsoft Edge phiên bản 79.0.309.65 có khả năng hỗ trợ in bằng trình điều khiển máy in cho từng dòng máy Fuji Xerox.

Do đó, Fuji Xerox sẽ ngừng cập nhật Trình điều khiển chung cho máy in vào ngày 30 tháng 4 năm 2020.

Vui lòng tải xuống trình điều khiển máy in cụ thể thông qua trang web tải xuống bằng cách nhập một phần tên sản phẩm của thiết bị đa chức năng hoặc máy in trên phần tìm kiếm.

trình điều khiển in Windows 32 bit >

Version: 6.9.2.1CompatibilityFile Information

Notes

Chứng nhận WHQL
Kiểu điều khiển: PCL
Trình điều khiển in Package Aware

32bit Windows Fuji Xerox Multi-Model Print Driver 2 >

Version: 2.7.14.1CompatibilityFile Information

Notes

Chứng nhận WHQL
Package Aware Print Driver
Kiểu điều khiển:  PCL

Ghi chú: Nếu bạn không thể tìm thấy thiết bị của mình trong danh sách tương thích, vui lòng điền thiết bị của bạn tại trường tìm kiếm sản phẩm để tải xuống trình điều khiển thiết bị của bạn.

32/64bit Windows Print Extension for Shared Printer>

Version: 1.2.3.17CompatibilityFile InformationAlternative Download

Notes

- Trình điều khiển máy in phiên bản 4 dành cho Window 8.1 trở lên.

- Thích hợp để in trong các ứng dụng của Window Edge hoặc Window Store

- Hỗ trợ [Authentication print] [Secure Print] [Timer Print] nếu cài đặt thêm gói mở rộng "Fuji Xerox Printer Extension" tải về từ Window Store

-  Cài đặt và sử dụng dễ dàng:

  1. Bao gồm đầy đủ các trình điều khiển của các dòng máy in Fuji Xerox trong một gói cài đặt duy nhất
  2. Chuyển đổi các file in để tương thích theo từng thiết bị

32/64bit Windows Common Print Driver>

Version: 1.2.3.17CompatibilityFile Information

Notes

- Trình điều khiển máy in phiên bản 4 dành cho Window 8.1 trở lên.

- Thích hợp để in trong các ứng dụng của Window Edge hoặc Window Store

- Hỗ trợ [Authentication print] [Secure Print] [Timer Print] nếu cài đặt thêm gói mở rộng "Fuji Xerox Printer Extension" tải về từ Window Store

-  Cài đặt và sử dụng dễ dàng:

  1. Bao gồm đầy đủ các trình điều khiển của các dòng máy in Fuji Xerox trong một gói cài đặt duy nhất
  2. Chuyển đổi các file in để tương thích theo từng thiết bị

trình điều khiển in Windows 32 bit>

Version: 6.9.1.1CompatibilityFile Information

Notes

Chứng nhận WHQL Trình điều khiển

Kiểu điều khiển: PCL6

Trình điều khiển in Package Aware

32/64bit Windows Print Extension for shared printer>

Version: 1.2.0.76CompatibilityFile InformationAlternative Download

Notes

-Trình điều khiển máy in phiên bản 4 dành cho Window 8.1 trở lên.

-Thích hợp để in trong các ứng dụng của Window Edge hoặc Window Store

-Hỗ trợ [Authentication print] [Secure Print] [Timer Print] nếu cài đặt thêm gói mở rộng "Fuji Xerox Printer Extension" tải về từ Window Store

-Cài đặt và sử dụng dễ dàng:

1.Bao gồm đầy đủ các trình điều khiển của các dòng máy in Fuji Xerox trong một gói cài đặt duy nhất

2.Chuyển đổi các file in để tương thích theo từng thiết bị

trình điều khiển in Windows 32 bit>

Version: 6.9.1.1CompatibilityFile InformationAlternative Download

Notes

Chứng nhận WHQL
Kiểu điều khiển: PCL 6

trình điều khiển in Windows 32 bit>

Version: 6.9.0.11CompatibilityFile InformationAlternative Download

Notes

Chứng nhận WHQL
Kiểu điều khiển: PCL

Other Drivers
Select View All to list from other files +