FUJIFILM Business Innovation
หน้าหลัก > ซัพพอร์ต > คำถามเกี่ยวกับความช่วยเหลือทั่วไป

คำถามเกี่ยวกับความช่วยเหลือทั่วไป

ซัพพอร์ตและไดรเวอร

ฉันมีผลิตภัณฑ์ใด

คุณสามารถค้นหารุ่นของเครื่องได้จากตำแหน่งต่อไปนี้:

  1. ด้านบนแผงควบคุมด้านหน้าหรือบริเวณใกล้เคียงซึ่งอยู่ด้านบนของเครื่อง
  2. ใกล้กับด้านบนที่ด้านหน้าของเครื่อง
  3. ตรงกลางที่ด้านหน้าของเครื่อง
 

ฉันจะค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้โดยใช้ความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา ค้นหาเครื่องของคุณโดยใช้ ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ แล้วจึงคลิกที่ลิงค์ [ความช่วยเหลือเบื้องต้น] คุณสามารถดูโซลูชั่นสำหรับค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้ในส่วนวิธีใช้ทางด้านซ้ายของหน้านี้ คลิกลิงค์ [ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์]

 

ฉันจะดาวน์โหลดไดรเวอร์ได้ที่ใด

เข้าถึงไดรเวอร์และแพตช์ซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของฟูจิฟิล์มผ่านเว็บไซต์ของเรา คลิกที่ปุ่มลิงค์ทางลัด [ไดรเวอร์] ที่ด้านล่างของหน้า หากต้องการข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับไดรเวอร์ โปรดดูที่ FAQ เกี่ยวกับไดรเวอร์

 

ไดรเวอร์คืออะไรและฉันจำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ใด

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะทำให้แอพพลิเคชันคอมพิวเตอร์ทำการพิมพ์ได้โดยไม่บันทึกรายละเอียดทางเทคนิคของรุ่นเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นไว้ภายในแอพพลิเคชันที่ใช้งาน มีไดรเวอร์หลายชนิดสำหรับใช้งานกับระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่ลูกค้าของฟูจิฟิล์มใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นคุณต้องระบุระบบปฏิบัติการและรุ่นที่ใช้งานอยู่ให้ถูกต้อง เนื่องจากระบบปฏิบัติการแต่ละระบบ แต่ละรุ่นนั้นแตกต่างกันมาก และมีผลต่อประเภทของไดรเวอร์ที่จะติดตั้ง หากต้องการข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับไดรเวอร์ โปรดดูที่ FAQ เกี่ยวกับไดรเวอร์

 

ฉันจะได้รับความช่วยเหลือและบริการสำหรับเครื่องของฉันได้อย่างไร

การขอรับความช่วยเหลือสำหรับเครื่องของคุณนั้นเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบช่วยเหลือออนไลน์ ส่งคำขอความช่วยเหลือออนไลน์ หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า คุณก็จะได้รับความช่วยเหลือที่รวดเร็วและครอบคลุม คลิกที่ปุ่มลิงค์ทางลัด [ติดต่อบริษัท] ที่ด้านล่างของหน้าเพื่อเข้าถึงวิธีการขอรับความช่วยเหลือที่หลากหลายสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

 

ฉันจะเข้าถึงวิธีแก้ไขปัญหาและความช่วยเหลือออนไลน์ได้อย่างไร

ที่ฟูจิฟิล์ม เรามุ่งมั่นให้บริการความช่วยเหลือแบบออนไลน์แก่คุณเพื่อให้คุณสามารถดำเนินงานได้ตลอดเวลาโดยไม่ติดขัด ระบบช่วยเหลือออนไลน์สำหรับทั่วโลกระบบใหม่ของเราจะให้บริการวิธีแก้ไขปัญหาเมื่อคุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ รวมถึงแนวทางวิธีใช้ซึ่งมีวิธีใช้ที่ค้นหาได้ทางออนไลน์และใช้งานง่าย เมื่อต้องการใช้บริการ ให้คลิกที่ปุ่มลิงค์ทางลัด [ความช่วยเหลือเบื้องต้น] ที่ด้านล่างของหน้า

 

ฉันสามารถส่งคำขอความช่วยเหลือทางออนไลน์ได้หรือไม่

การส่งคำขอความช่วยเหลือทางออนไลน์นั้นเป็นเรื่องง่าย คำขอของคุณจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์บริการลูกค้าเพื่อลงบันทึกไว้ หากต้องการประหยัดเวลาและเข้าใช้งานคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพบางอย่าง คุณต้องเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน การเป็นผู้ใช้แบบลงทะเบียนจะทำให้คุณสามารถแจ้งคำขอความช่วยเหลือด้วยรายละเอียดที่คุณบันทึกไว้แล้ว อัพเดตรายละเอียดหรือรหัสผ่าน และดูคำขอความช่วยเหลือเดิมได้ หากต้องการส่งคำขอความช่วยเหลือ ให้คลิกที่ปุ่มลิงค์ทางลัด [ติดต่อบริษัท] ที่ด้านล่างของหน้า จากนั้นจึงเลือกตัวเลือก [ขอความช่วยเหลือ]

 

ฉันจะอ่านมิเตอร์ของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้โดยใช้ความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา ค้นหาเครื่องของคุณโดยใช้ ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ แล้วจึงคลิกที่ลิงค์ [ความช่วยเหลือเบื้องต้น] คุณสามารถดูโซลูชั่นสำหรับอ่านมิเตอร์ในส่วนวิธีใช้ทางด้านซ้ายของหน้านี้ คลิกที่ลิงค์ [อ่านมิเตอร์]

 

ฉันสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่นได้หรือไม่

วัสดุสิ้นเปลือง ชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์จากผู้ผลิตรายอื่นที่นอกเหนือไปจากของแท้ของฟูจิฟิล์มนั้นมีวางจำหน่ายในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ลูกค้ามีสิทธิซื้อและใช้งานวัสดุสิ้นเปลือง ชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ได้ตามต้องการ อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าฟูจิฟิล์มไม่รับผิดชอบต่อปัญหาการทำงานหรือความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ที่พบในเครื่องพิมพ์ ซึ่งเกิดจากการใช้งานวัสดุสิ้นเปลือง ชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของฟูจิฟิล์ม

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหายหรือแก้ไขปัญหาการทำงานอันเป็นผลโดยตรงจากการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของฟูจิฟิล์มในเครื่องของฟูจิฟิล์มจะไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของการรับประกัน สัญญาการให้บริการ การรับประกันชิ้นส่วนอะไหล่ หรือการรับประกันวัสดุสิ้นเปลือง

ทั้งนี้ การมีวัสดุสิ้นเปลือง ชิ้นส่วนอะไหล่ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของฟูจิฟิล์มอยู่ในเครื่องพิมพ์หรือในบริเวณใกล้เคียงไม่ใช่ข้อพิสูจน์ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือปัญหาการทำงานของเครื่องพิมพ์นั้น ข้อพิสูจน์ต้องบอกได้ถึงสาเหตุของความเสียหายหรือปัญหาการทำงานอย่างชัดเจน และต้องมีสาเหตุมาจากการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของฟูจิฟิล์ม

การใช้วัสดุสิ้นเปลือง ชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของฟูจิฟิล์มไม่ถือเป็นโมฆะต่อการรับประกันหรือสัญญาการให้บริการของผลิตภัณฑ์ฟูจิฟิล์ม อย่างไรก็ตาม ลูกค้าต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการซ่อมแซมความเสียหายหรือแก้ไขปัญหาการทำงานซึ่งถูกระบุว่าเกิดจากการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของฟูจิฟิล์มให้กับฟูจิฟิล์มและตัวแทน

 

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ของฉันมีอะไรบ้าง

คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้โดยใช้ความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา ค้นหาเครื่องของคุณโดยใช้ ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ แล้วจึงคลิกที่ลิงค์ [ความช่วยเหลือเบื้องต้น] คลิกลิงค์ [ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์] ที่อยู่ภายใต้รูปภาพเครื่อง ซึ่งอยู่มุมซ้ายบนของหน้าจอ

 

ฉันจะส่งคำชม คำร้องเรียน หรือความคิดเห็นได้อย่างไร

คำชม คำร้องเรียน และความคิดเห็นทั่วไปของคุณมีคุณค่าสำหรับเรา และจะช่วยให้เราเดินหน้านำเสนอบริการ ผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงานที่มีคุณภาพสูงได้อย่างต่อเนื่อง หากต้องการส่งความคิดเห็นของคุณ ให้คลิกที่ปุ่มลิงค์ทางลัด [ติดต่อบริษัท] ที่ด้านล่างของหน้า และเลือกตัวเลือก [ความคิดเห็น]

 

ฉันสามารถใช้กระดาษชนิดใดได้บ้างในเครื่องของฉัน

คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้โดยใช้ความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา ค้นหาเครื่องของคุณโดยใช้ ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ แล้วจึงคลิกที่ลิงค์ [ความช่วยเหลือเบื้องต้น] คุณสามารถค้นหาข้อมูลจำเพาะของกระดาษและถาดกระดาษได้ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ คลิกลิงค์ [ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์] ที่อยู่ภายใต้รูปภาพเครื่อง ซึ่งอยู่มุมซ้ายบนของหน้าจอ

 

ฉันจะทำอย่างไรถ้ามีปัญหากับเว็บไซต์

ความคิดเห็นของคุณมีค่าสำหรับเรา และจะช่วยให้เราเดินหน้านำเสนอบริการ ผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงานที่มีคุณภาพสูงได้อย่างต่อเนื่อง หากต้องการส่งความคิดเห็นของคุณ ให้คลิกที่ปุ่มลิงค์ทางลัด [ติดต่อบริษัท] ที่ด้านล่างของหน้า และเลือกตัวเลือก [ความคิดเห็น]

 

ฉันจะทำอย่างไรถ้าวัสดุสิ้นเปลืองมีข้อบกพร่อง

ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อสงสัยนี้ โปรดติดต่อศูนย์สนับสนุนลูกค้า FUJIFILM Business Innovation สำหรับข้อมูลที่ติดต่อ โปรดไปที่หน้าติดต่อบริษัท

 

ฉันจะทำอย่างไรถ้าชิ้นส่วนอะไหล่ชำรุด

ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อสงสัยนี้ โปรดติดต่อศูนย์สนับสนุนลูกค้า FUJIFILM Business Innovation สำหรับข้อมูลที่ติดต่อ โปรดไปที่หน้าติดต่อบริษัท

 

ฉันจะสั่งซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุดได้อย่างไร

ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อสงสัยนี้ โปรดติดต่อศูนย์สนับสนุนลูกค้า FUJIFILM Business Innovation สำหรับข้อมูลที่ติดต่อ โปรดไปที่หน้าติดต่อบริษัท

 

ฉันจะสั่งซื้อชิ้นส่วนอะไหล่สำรองได้อย่างไร

ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อสงสัยนี้ โปรดติดต่อศูนย์สนับสนุนลูกค้า FUJIFILM Business Innovation สำหรับข้อมูลที่ติดต่อ โปรดไปที่หน้าติดต่อบริษัท

 

ฉันจะสั่งซื้อคู่มือได้อย่างไร

ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อสงสัยนี้ โปรดติดต่อศูนย์สนับสนุนลูกค้า FUJIFILM Business Innovation สำหรับข้อมูลที่ติดต่อ โปรดไปที่หน้าติดต่อบริษัท

 

ฉันจะทำอย่างไรถ้าต้องการย้ายตำแหน่งที่ตั้งเครื่องของฉัน

ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อสงสัยนี้ โปรดติดต่อศูนย์สนับสนุนลูกค้า FUJIFILM Business Innovation สำหรับข้อมูลที่ติดต่อ โปรดไปที่หน้าติดต่อบริษัท

 

ฉันจะย้ายเครื่องออกจากสถานที่ตั้งได้อย่างไร

ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อสงสัยนี้ โปรดติดต่อศูนย์สนับสนุนลูกค้า FUJIFILM Business Innovation สำหรับข้อมูลที่ติดต่อ โปรดไปที่หน้าติดต่อบริษัท