FUJIFILM Business Innovation
Trang Chủ > Hỗ Trợ > Những Câu Hỏi Hỗ Trợ Chung

Những Câu Hỏi Hỗ Trợ Chung

Hỗ Trợ và Trình Điều Khiển

Tôi có sản phẩm nào?

Có thể tìm thấy kiểu Máy bằng cách nhìn vào những vị trí sau đây:

  1. Ở trên cùng của máy, trên hoặc gần bảng trước.
  2. Phía trước máy, gần trên cùng.
  3. Phía trước máy, ở giữa.
 

Làm thế nào để xác định vị trí số sêri của tôi?

Có thể tìm thấy thông tin này bằng hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi. Định vị máy của bạn bằng bộ chọn sản phẩm của chúng tôi và sau đó nhấp vào đường dẫn [Self Help]. Giải pháp để xác định vị trí số sêri của bạn có thể tìm thấy trong phần Cách Thực Hiện ở bên trái trang. Nhấp vào đường dẫn [Find the Serial Number].

 

Tôi có thể tải về trình điều khiển ở đâu?

Truy cập các trình điều khiển mới nhất và các miếng vá phần mềm cho tất cả các sản phẩm FUJIFILM thông qua trang web của chúng tôi. Nhấp vào nút đường dẫn nhanh [Drivers] ở cuối trang. Để biết thông tin chi tết về các trình điều khiển, vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp về Trình Điều Khiển của chúng tôi.

 

Trình điều khiển là gì và tôi cần trình điều khiển nào?

Trình điều khiển in cho phép các ứng dụng máy vi tính thực hiện in mà không cần có các chi tiết kỹ thuật của từng kiểu máy in trong ứng dụng. Có nhiều trình điều khiển khác nhau đối với các hệ điều hành hiện đang được các khách hàng FUJIFILM sử dụng. Điều quan trọng là phải xác định chính xác hệ điều hành và phiên bản mà bạn sẽ sử dụng, vì giữa chúng có những điểm khác nhau đáng kể. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc cài đặt trình điều khiển. Để biết thông tin chi tết về các trình điều khiển, vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp về Trình Điều Khiển của chúng tô.

 

Làm cách nào để nhận được hỗ trợ và dịch vụ cho máy của tôi?

Thật dễ dàng có sự hỗ trợ cho máy của bạn. Dù bạn sử dụng Trợ Giúp Hỗ Trợ Trực Tuyến của chúng tôi, hãy ghi Yêu Cầu Hỗ Trợ trực tuyến hoặc gọi đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi, bạn sẽ được hỗ trợ nhanh chóng và toàn diện. Nhấp vào nút đường dẫn nhanh liên hệ chúng tôi ở cuối trang để truy cập nhiều cách nhận hỗ trợ khác nhau cho sản phẩm của bạn.

 

Làm cách nào để truy cập hỗ trợ và xử lý sự cố trực tuyến?

Tại FUJIFILM, chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến giúp bạn luôn đi tới và hoạt động. Trợ Giúp Hỗ Trợ Trực Tuyến toàn cầu mới của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nhiều giải pháp cho các vấn đề về hệ thống của bạn và hướng dẫn Cách Thực Hiện với sự trợ giúp trực tuyến dễ sử dụng và có thể tìm được. Để bắt đầu, nhấp vào nút đường dẫn nhanh [Self Help] ở cuối trang.

 

Tôi có thể ghi yêu cầu hỗ trợ trực tuyến không?

Dễ dàng ghi Yêu Cầu Hỗ Trợ trực tuyến. Yêu cầu của bạn đã được chuyển đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi để ghi. Để tiết kiệm thời gian và truy cập một số tính năng tuyệt vời, bạn có thể trở thành người dùng có đăng ký. Điều này sẽ cho phép bạn giữ chỗ Yêu Cầu Hỗ Trợ với các chi tiết đã lưu của bạn, cập nhật các chi tiết hoặc mật khẩu và xem các Yêu Cầu Hỗ Trợ trước đây. Để ghi yêu cầu hỗ trợ, nhấp vào nút đường dẫn nhanh liên hệ chúng tôi ở cuối trang. Sau đó chọn tùy chọn [Make a Support Request].

 

Làm cách nào để đọc đồng hồ của tôi?

Có thể tìm thấy thông tin này bằng hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi. Định vị máy của bạn bằng bộ chọn sản phẩm của chúng tôi và sau đó nhấp vào đường dẫn [Self Help]. Giải pháp để đọc đồng hồ của bạn có thể tìm thấy trong phần Cách Thực Hiện ở bên trái trang. Nhấp vào đường dẫn [Read Meters].

 

Tôi có thể sử dụng các vật tư tiêu hao của bên thứ ba không?

Có sẵn các lựa chọn thay thế Vật Tư Tiêu Hao, Phụ Kiện và Vật Tiêu Dùng chính hãng FUJIFILM dành cho khách hàng ở nhiều địa điểm trên toàn thế giới. Khách hàng có quyền mua và sử dụng Vật Tư Tiêu Hao, Phụ Kiện và Vật Tiêu Dùng tùy theo lựa chọn của họ; tuy nhiên FUJIFILM không chịu trách nhiệm về những vấn đề hiệu suất hoặc hư hỏng sản phẩm trong máy in của mình gây ra bởi việc sử dụng những Vật Tư Tiêu Hao, Phụ Kiện và Vật Tiêu Dùng không phải của FUJIFILM.

Chi phí sửa chữa hư hỏng hoặc vấn đề về hiệu suất mà trực tiếp do việc sử dụng những Vật Tư Tiêu Hao, Phụ Kiện và Vật Tiêu Dùng không phải của FUJIFILM gây ra trong máy của FUJIFILM không thuộc phạm vi Bảo Hành, Thỏa Thuận Dịch Vụ, Bảo Hành Phụ Kiện, hoặc Bảo Hành Vật Tiêu Dùng của FUJIFILM.

Sự hiện diện của những Vật Tư Tiêu Hao, Phụ Kiện và Vật Tiêu Dùng không phải của FUJIFILM trong hoặc trong khu vực của máy in không phải là bằng chứng của việc hư hỏng hay vấn đề về hiệu suất là do sử dụng máy gây ra. Bằng chứng phải là sự chứng minh xác thực nguyên nhân hư hỏng hoặc vấn đề về hiệu suất và được quy cho việc sử dụng những Vật Tư Tiêu Hao, Phụ Kiện và Vật Tiêu Dùng không phải của FUJIFILM.

Việc sử dụng những Vật Tư Tiêu Hao, Phụ Kiện và Vật Tiêu Dùng không phải của FUJIFILM không vô hiệu hóa sự bảo hành sản phẩm hoặc thỏa thuận dịch vụ của FUJIFILM. Tuy nhiên, khách hàng chịu trách nhiệm cuối cùng về việc bồi hoàn cho FUJIFILM và đại diện của FUJIFILM mọi chi phí có liên quan đến việc sửa chữa hư hỏng hoặc vấn đề hiệu suất được xác định là do việc sử dụng những Vật Tư Tiêu Hao, Phụ Kiện và Vật Tiêu Dùng không phải của FUJIFILM gây ra.

 

Các thông số kỹ thuật của sản phẩm là gì?

Có thể tìm thấy thông tin này bằng hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi. Định vị máy của bạn bằng bộ chọn sản phẩm của chúng tôi và sau đó nhấp vào đường dẫn
[Self Help]. Nhấp vào đường dẫn [Product Specifications], bên dưới hình ảnh của máy ở góc trái phía trên màn hình.

 

Làm cách nào để ghi những lời khen, phàn nàn hay phản hồi?

Lời khen, phàn nàn và phản hồi chung của bạn có giá trị đối với chúng tôi và sẽ giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ chất lượng cao, sản phẩm, các dịch vụ và hoạt động. Để ghi ý kiến phản hồi của bạn, nhấp vào nút đường dẫn nhanh liên hệ chúng tôi ở cuối trang và chọn tùy chọn [Feedback].

 

Tôi có thể sử dụng giấy/nguồn cung cấp nào trong máy của tôi?

Có thể tìm thấy thông tin này bằng hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi. Định vị máy của bạn bằng bộ chọn sản phẩm của chúng tôi và sau đó nhấp vào đường dẫn [Self Help]. Có thể tìm thấy giấy và các thông số khay giấy trong phần Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm. Nhấp vào đường dẫn [Product Specifications], bên dưới hình ảnh của máy ở góc trái phía trên màn hình.

 

Tôi nên làm gì nếu tôi gặp sự cố với trang web?

Ý kiến phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và sẽ giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp những sản phẩm, dịch vụ và hoạt động có chất lượng cao. Để ghi ý kiến phản hồi của bạn, nhấp vào nút đường dẫn nhanh liên hệ chúng tôi ở cuối trang và chọn tùy chọn [Feedback].

 

Tôi làm gì nếu vật tư tiêu hao bị lỗi?

Vấn đề này cần phải được hỗ trợ thêm. Vui lòng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Đổi mới Doanh nghiệp FUJIFILM của bạn. Để biết chi tiết liên hệ, hãy vào trang liên hệ chúng tôi .

 

Tôi nên làm gì nếu có bộ phận bị hỏng?

Vấn đề này cần phải được hỗ trợ thêm. Vui lòng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Đổi mới Doanh nghiệp FUJIFILM của bạn. Để biết chi tiết liên hệ, hãy vào trang liên hệ chúng tôi .

 

Làm cách nào để đặt hàng thay thế cho bộ phận bị hỏng?

Vấn đề này cần phải được hỗ trợ thêm. Vui lòng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Đổi mới Doanh nghiệp FUJIFILM của bạn. Để biết chi tiết liên hệ, hãy vào trang liên hệ chúng tôi .

 

Làm cách nào để đặt hàng các phụ kiện?

Vấn đề này cần phải được hỗ trợ thêm. Vui lòng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Đổi mới Doanh nghiệp FUJIFILM của bạn. Để biết chi tiết liên hệ, hãy vào trang liên hệ chúng tôi .

 

Làm cách nào để đặt hàng tập sách hướng dẫn?

Vấn đề này cần phải được hỗ trợ thêm. Vui lòng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Đổi mới Doanh nghiệp FUJIFILM của bạn. Để biết chi tiết liên hệ, hãy vào trang liên hệ chúng tôi .

 

Tôi nên làm gì nếu tôi cần di chuyển máy?

Vấn đề này cần phải được hỗ trợ thêm. Vui lòng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Đổi mới Doanh nghiệp FUJIFILM của bạn. Để biết chi tiết liên hệ, hãy vào trang liên hệ chúng tôi .

 

Làm cách nào để tháo máy?

Vấn đề này cần phải được hỗ trợ thêm. Vui lòng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Đổi mới Doanh nghiệp FUJIFILM của bạn. Để biết chi tiết liên hệ, hãy vào trang liên hệ chúng tôi .