FUJIFILM Business Innovation
Trang Chủ > Hỗ Trợ

Tổng đài FBVN đang có khối lượng cuộc gọi lớn liên quan đến việc scan về SMTP Gmail với mã lỗi 027-779, tài khoản Gmail sẽ không còn hỗ trợ ứng dụng kém an toàn hơn kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2022. Quý khách vui lòng nhấp vào đây để tìm hiểu thêm thông tin liên quan từ Google.

Cách giải quyết:

Đăng nhập vào trang tài khoản Google để tạo mật khẩu ứng dụng. Sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu ứng dựng vào phần cài đặt SMTP / POP3 của máy in. Những khách hàng đã đặt mật khẩu ứng dụng thay vì mật khẩu sẽ không bị ảnh hưởng.

Quý khách vui lòng nhập tên sản phẩm sau đó vào phần “ Tự Trợ GIúp” và gõ từ khóa “gmail” để được dẫn tới trang hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ với chúng tôi qua Live Chat.

Trang web bảo trì
Trang web này sẽ được bảo trì theo lịch trình vào ngày 3/07/2022, 1:00AM SGT. Quyền truy cập vào trang web có thể không khả dụng trong tối đa 3 giờ. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

Hỗ Trợ & Trình Điều Khiển

Nhập tên hoặc số của sản phẩm

Chọn dòng sản phẩm
Chọn kiểu máy